Steun ons nationaal symbool.


Geliefd in het hart van alle Belgen sinds 1958, is het Atomium het symbool van ons land en illustreert het een bepaalde vorm van "belgitude".

We hebben onlangs de publieke aandacht gevestigd op de financiële situatie van de vzw Atomium (die ook het Design Museum Brussels beheert) na de huidige crisis omtrent het coronavirus/Covid-19 en de daling van het aantal bezoeken van toeristen.

Het Atomium, een erfgoedparel, heeft 44 mensen in dienst en ontvangt geen exploitatiesubsidies. Het Atomium is voor bijna 90% zelf financierend dankzij zijn eigen inkomsten.

Het toeristisch herstel, dat voorspelt wordt zeer traag te verlopen, zal voor het meest Belgische gebouw in Brussel, ernstige operationele moeilijkheden veroorzaken.

Helaas heeft het Atomium sinds half maart, als gevolg van de crisis omtrent het coronavirus/Covid-19 en de lockdown, een laag aantal bezoekers gehad. Het management heeft daarom tal van maatregelen genomen om de financiële lasten te beperken, maar desalniettemin blijven de onderhoudskosten voor het gebouw en de financiële verplichtingen doorlopen.

Met de steun van een gemotiveerd en enthousiast team, heeft het Atomium op 1 juni zijn deuren heropend. Dit rekening houdend met alle veiligheidsmaatregelen om de veiligheid voor zowel het personeel als het publiek te garanderen.

Er staat veel op het spel en de uitdaging is groot. We hebben ons tot de overheid gericht voor steun, maar tot op heden hebben we nog geen positief antwoord ontvangen. In deze uitzonderlijke situatie, roepen we op tot solidariteiten financiële steun van iedereen die ons erfgoedgebouw, dat wereldwijd bekend is, koestert.

 

Het Atomium heeft ook u en uw bezoek nodig.


Indien u ons financieel wilt steunen, heeft het Atomium een rekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting om betalingen mogelijk te maken. Uw schenking, die fiscaal aftrekbaar is voor particulieren en bedrijven, zal worden gebruikt voor:

  • het onderheid en structurele renovatie van het gebouw,
  • de ondersteuning van onze activiteiten, waaronder mooie tentoonstellingen die – hopelijk – een steeds breder publiek zullen verwelkomen.

De Koning Boudewijnstichting werkt mee aan het project.

Donaties van € 40 per jaar aan de Stichting genieten een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag (art. 145/33 CIR).

Meer dan ooit heeft het Atomium u nodig, om de magie die het sinds 1958 voortbrengt, verder te zetten.

Hartelijk dank.


Zoubida Jellab
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Henri Simons
Algemeen directeur

Klassieke donaties kunnen worden gedaan op de rekening van de Koning Boudewijnstichting BE10 0000 0000 0404 met de mededeling "L83239.000: Brussel - Atomium" of gestructureerde communicatie *** 128/3239/00004 ***

Online donaties, hier vindt u de links in de verschillende talen: NederlandsFrans - Engels - Duits